English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Strategický politický výbor


Strategický politický výbor


Strategický politický výbor (SPV) vzniklý v rámci projektu SPES si klade za cíl přispět k rozvoji tele-asistenčních služeb ve Střední Evropě prostřednictvím  přeshraniční spolupráce na nejvyšší politické úrovni tím, že zahájí nadregionální dialóg a bude propagovat  inovativní vývoj a výměnu informací mezi zúčastněnými regionálními partnery. Taková spolupráce vysoce postavených zástupců zúčastněných regiónů má podpořit vznik spolupráce mezi zúčastněnými regióny při řešení otázek spojených s využíváním tele-asistenčních služeb v rámci Střední Evropy.

 

Evropská komise chce podpořit vznik "Evropského regionu e-Zdravotnictví" prostřednictvím přeshraniční a regionální spolupráce tím, že přijala Akční plán e-Zdravotnictví:

 

"Na základě osvědčených postupů a zkušeností z celé EU se očekává zjednodušení přechodu směrem k Evropskému regiónu e-Zdravotnictví a rozvoj společných přístupů ke sdíleným problémům. 


Spolupráce mezinárodních a regionálních partnerů může vést ke vzniku nových inovativních společných řešení v oblastech, jakými jsou AAL (Assistive Ambient Living), e-Zdravotnictví a telemedicína, a tak přispět ke geografické integraci zúčastněných regionů. Členové SPV podporují výše uvedený akční plán EU a účastní se schůzek, které bude pořádat projekt SPES, aby zapojil do diskuze další regionálními orgány.

 

Co lze očekávat od schůzek SPV?

 

  • Informace o právě probíhajícím projektu SPES (OP Střední Evropa)
  • Zapojení do přeshraniční spolupráce a inovativního vývoje asistivních technologií na středoevropské úrovni
  • Prezentace partnerů projektu SPES zaměřené na běžící pilotní testování, dosažené výsledky a ukázky použitých řešení
  • Středoevropské setkání aktivistů věnujících se tématům e-Zdravotnictví, telemedicíny a asistivních služeb pro příjemný a bezpečný život v domácím prostředí.

 

SPV se oficiálně ustanovil při svém prvním zasedání dne 20. dubna 2012 ve Vídni (viz video uvedené níže). Ke stažení je i zpráva ze schůzky SPV (v angličtine).


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.