English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Pilotné testovania


Projekt SPES zavádza telemedicínsku a oddychovú platformu do štyroch miest: Ferrara, Viedeň, Brno a Košice.


Ferrara. Pilotné testovanie v talianskej Ferrare je zamerané na podporu pacientov trpiacich poruchami dýchania pomocou systému na monitorovanie životných funkcií a ich vzdialené sledovanie zdravotníckym personálom. Systém umožní efektívnejšiu a rýchlejšiu zdravotnícku pomoc a liečbu.

 

 

SPES softvérové riešenia nasadené vo Ferrare sú založené na vzdialenom monitorovaní fyziologických parametrov. Prostredníctvom tabletov nainštalovaných priamo v domoch pacientov sú automaticky zbierané dáta z medicínskych zariadení, ktoré sú následne odosielané do centrálneho úložiska. V tomto úložisku sú automaticky vyhodnocované. Každý z 25 pacientov mal k dispozícii tablet, oximeter a v poslednej fáze aj spirometer.

 

 


 

Viedeň. Cieľom rakúskeho pilotného testovania je zlepšenie kvality života ľudí trpiacich demenciou s tým, že elektronické služby umožnia ich voľnejší pohyb bez striktného obmedzenia. Aplikácia tak bude podporovať ich orientáciu v prostredí a precvičovanie pamäte pomocou audio-vizuálnych programov. Výsledkom by malo byť zníženie počtu opatrovateľov v domácnostiach a zvýšenie bezpečnosti dezorientovaných ľudí či už na verejnosti alebo v ich každodennom živote.

 

 

V rámci pilotu vo Viedni boli testované viaceré technológie, napr. GPS lokalizácia s cieľom znížiť pravdepodobnosť, že sa človek trpiaci demenciou stratí. Takisto pomocou aktívneho RFID bol vytvorený akustický pripomienkovač pre kľúče, aby sa zamedzilo ich zabúdaniu pri odchode z bytu.

 

V oblasti podpory precvičovania pamäte a "brain stimulation" bol navrhnutý a implementovaný tzv. "personal memory book", ktorý pomocou PC vybaveného dotykovou obrazovkou umožňuje používateľovi prezerať obrázky, pozerať filmy alebo počúvať hudbu. Na druhej strane ponúka prístup aj k ďalším nástrojom ako "brain stimulation games" alebo Skype.

 

 

 


 

Brno. Pilotné testovanie v Českej republike je zamerané na podporu hendikepovaných pacientov (so zníčenou schopnosťou mobility) neštátnej organizácie DEEP. Pacienti budú využívať systémy využívajúce senzory a detektory, t.j. identifikačné náramky podporujúce orientáciu pacientov, identifikáciu nebezpečných predmetov (stolička na kolesách, posteľ), dohľad nad domácimi aktivitami (stav zapnutia/vypnutia domácich spotrebičov, detekcia otvorených okien/dverí a pod.) 

 

Prvý krok predstavovali kurzy a potrebné tréningy, aby sa seniori a rôzne hendikepované osoby oboznámili s ponúkanými komunikačnými, sociálnymi alebo edukačnými službami. Následne bolo vybraných 40 klientov organizácie DEEP, ktoré sa aktívne podieľali na testovaní SPES služieb.

 

 

Jednu z možností predstavovala GPS lokalizačná technológia vo forme Laipac S-911 náramku. Túto technológiu testovala napr. pani Lenka Ševčíková, registrovaná v rámci "Deep for social service Emergency care", ktorá hovorí: "GPS lokalizačné zariadenie chápem ako veľkú podporu, cítim sa s ním bezpečne a vždy keď idem z domu, tak ho beriem so sebou. Môžem využívať možnosti hromadnej dopravy, keďže sa môžem spoľahnúť na pomoc operátora. Toto zariadenie mi dáva väčšiu nezávislosť a moja rodina nemusí mať o mňa obavy, keď som sama."

 

 


 

Košice. Cieľom slovenského pilotného testovania je zlepšenie kvality každodenného života starších ľudí a ich sociálnej inklúzie pomocou vhodných ICT riešení. Ide o rôzne sociálno-komunikačné služby umožňujúce jednoduchú on-line komunikáciu (písanie správ, telefonovanie či audio-video konferencie), výmenu multimediálnych súborov či zorganizovanie udalostí pomocou kalendára. Cieľom je vytvorenie užívateľsky príjemnej aplikácie pre jednoduché využívanie týchto elektronických služieb staršími ľuďmi.

 

 

Cieľom košického pilotného testovania bolo podporiť interakcie medzi seniormi navzájom alebo s rodinou pomocou vhodných IKT riešení tak, aby zároveň nebola nahradená tradičná osobná komunikácia a stretnutia. Každý zo 40 účastníkov testovania dostal k dispozícii laptop s predinštalovaným OS a SPES platformou, USB modem pre 3G internetové pripojenie a jedno alebo oba medicínske zariadenia (tlakomer, glukomer). SPES softvérové riešenie v tomto prípade ponúkalo viacero funkčností, ktoré umožnili seniorom komunikovať prostredníctvom emailu, chatu, audio alebo video telefonátov, zdieľať rôzne multimediálne súbory, evidovať si rôzne udalosti prostredníctvom kalendára, manažovať si svoj zoznam kontaktov, vizualizovať namerané hodnoty z medicínskych zariadení, prečítať si novinky zo svojich obľúbených internetových zdrojov pomocou RSS čítačky alebo zdieľať tieto novinky so svojimi priateľmi prostredníctvom informačnej "steny".

 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.