English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Pilotní projekty


Projekt SPES implementuje telemedicínský systém ve čtyřech městech: Ferrara, Vídeň, Brno a Košice.


Ferrara. Pilotné testování v italské Ferrara je zaměřeno na podporu pacientů trpících poruchami dýchání pomocí systému  monitorující životní funkce a jejich vzdálené sledovaní zdravotníckým personálem. Systém umožní efektivnější a rychlejší zdravotnickou pomoc a léčbu.

 

 


 

Vídeň. Cílem rakouského pilotního testování je zlepšení kvality života lidí trpících demencí s důrazem  na jejich volnější pohyb bez striktního omezení pomocí GPS technologie. Aplikace  bude podporovat orientaci v okolním prostředí a procvičování paměti pomocí audio-vizuálních programů. Hlavním výsledkem by mělo být snížení počtu opatrovníků v domácnostech a zvýšení bezpečnosti dezorientovaných lidí  na veřejnosti.

 

 

 


 

Boskovice. Pilotní testování  je zaměřené na podporu handikepovaných pacientů se sníženou schopností mobility. Pacienti budou využívat sadu několika sensorů: identifikační náramky podporující orientaci pacientů, detekci nebezpečného náklonu postele či invalidního vozíku, pomoc při domácích aktivitách (stav zapnutí/vypnutí domácích spotrebičů, detekce otevřených oken/dveří a pod.)

 

 

 


 

Košice. Cílem slovenského pilotního testování je zlepšení kvality každodenního života starších lidí a jejich sociálního začlenění  pomocí vhodných ICT řešení. Jedná se o sociálně-komunikační služby umožňující jednoduchou on-line komunikaci (psaní zpráv, telefonování či audio-video konference), výměnu multimediálních souborů či organizaci událostí pomocí kalendáře. Cílem je vytvoření uživatelsky příjemné aplikace pro jednoduché využívání těchto elektronických služeb staršími lidmi.

 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.