English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Partneři


Na projektu SPES sa podílí 11 partnerů:

 

 

ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) as a lead partner is responsible for the coordination and overall management of the project.
2. Province of Ferrara represents local authority of Ferrara region and on the project level it is responsible for the political issues in domains of telemedicine and European eHealth.
3. Local Health Authority of Ferrara covers the administration of the six hospitals and three Health districts in Province of Ferrara and in the SPES project coordinates Italian pilot.
4. CUP2000 SPA represents a company from Emilia Romagna Region (near Ferrara region) that manages the network of e-care and e-health in this Italian region. This institution is responsible for technical issues in Ferrara pilot.
5. Vienna Social Fund manages social services for elderly people in City of Vienna. In SPES project this partner is responsible for organization and management of Austrian pilot.
6. University of Vienna is responsible for technical aspect of Austrian pilot and possible application of various data mining methods on collected historical data.
7. City of Košice represents Slovak local authority responsible for organization and management of Košice pilot, e.g. enrollment of patients, preparation of testing environment, training activities, etc.
8. Technical University of Košice covers technical side of Košice pilot through various supporting and training activities and participation on the whole platform development process.
9. Czech Technical University in Prague as technical partner of Brno pilot design and implement necessary methods for sensor management.
10. DEEP NGO has strong experiences with adaptation of ICT for disabled people and seniors and in the SPES project participates on management of Brno pilot within Brno local authority.
11. CETIC is Belgian software company which leads the development process and SPES platform integration.

 

ENEA (italská národní agentura pro nové technologie, energetiku a udržitelný ekonomický rozvoj) - je lídrem projektu, zodpovědný za koordinaci a celkový management projektu.

 

Kontakt: http://www.enea.it/
Gianluca Dagosta gianluca.dagosta(at)enea.it

 

 


 

 

 

Provincia Ferrara - představuje místní autoritu v rámci Ferrara regiónu. V projektě SPES je zodpovědný za politické pozadí projektu v oblastech jako telemedicína a evropský e-Health.

 

Kontakt: http://www.provincia.fe.it/

Claudia Ziosi, claudia.ziosi(at)provincia.fe.it

 

 


 

 

 

Lokální Zdravotní Autorita Ferrara - má na starosti řízení šesti nemocnic a tří zdravotních obvodů v provincii Ferrara. V projektu SPES je koordinátorem italského pilotního testování.

 

Kontakt: http://www.ausl.fe.it/

Matias de la Calle, m.delacalle(at)ausl.fe.it

 

 


 

 

 

CUP2000 SPA - spoločnost z Emilia Romagna regionu, koordinuje  sítˇ e-starostlivosti a e-zdravotníctví v této italské provincii. Společnost je zodpovědná za technické otázky v italském pilotním testovaní.

 

Kontakt: http://www.cup2000.it/ 

Teresa Gallelli, teresa.gallellia(at)cup2000.it

 

 


 

 

 

Víděnský sociální fond - nabízí sociální služby pro starší obyvatele. V SPES projektu je zodpovědný za organizaci a koordinaci rakouského pilotního testování.

 

Kontakt: http://www.fsw.at/

Christine Petioky, christine.petioky(at)fsw.at

 


 

 

Víděnské sociální služby poskytují  služby pro své klienty ve Vídni více než 65 let.Pestrá škála služeb zahrnuje péči, podporu, poradenství a terapie í pro staré, nemocné, zdravotně postižené, sociálně postižené a sociálně znevýhodné osoby a jejich rodiny.

Kontakt: 

www.wienersozialdienste.at
Karin Kienzl Plochberger, Karin.Kienzl-Plochberger(at)wiso.or.at

 

 


 

 

 

Víděnská Univerzita - je zodpovědná za technické řešení víděnského pilotního testování.

 

Kontakt: http://par..univie.ac.at/

Prof. Brezany Peter, brezany(at)par.univie.ac.at

 

 


 

 

 

Město Košice - má na starosti organizaci a koordinaci slovenského pilotního testování. Je zodpovědné např. za výběr pacientů, přípravu testovacího prostředí a školících aktivit.

 

Kontakt: http://www.kosice.sk/

Petr Meluch, meluch@kosice.sk

 

 


 

 


 

 

Technická univerzita v Košicích - zabezpečuje technickou stránku slovenského pilotního testování,  podílí se na vývoji systému.

 

Kontakt: http://www.tuke.sk/

Frantisek Babic, frantisek.babic(at)tuke.sk

 

 


 

 


 

 

Česká vysoké učení technické v Praze - technický partner pilotního testování v Brně. Je zodpovědný za technickou pomoc pro implementaci elektronických služeb.

 

Kontakt: http://www.cvut.cz 

Olga Štěpánková, step(at)labe.felk.cvut.cz

 

 


 

 

 

DEEP NGO - tato nezisková organizace má bohaté zkušenosti s adaptací IKT pro handikepované  a seniory. V projekte SPES má na starosti řízení  a koordinaci brněnského testování.

 

Kontakt: http://www.prodeep.cz/

Adéla Kolouchová, kolouchova(at)deep.cz

 

 


 

 

 

CETIC - představuje belgickou softwarovou společnost, která je pověřená vedením technologického vývoje a celkové integrace SPES systému.

 

Kontakt: http://www.cetic.be/

 

Další partneŘi

 


Municipalita Brno (CZ)

Caritas Archdioceses of Vienna (AU)


 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.