English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

26th November 2013

Prezentácia projektu SPES na stretnutí predstaviteľov zariadení pre seniorov v 12. viedenskom obvode (Geriatric Day Care Center of the Vienna Social Services).späť...

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.