English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Hlavním cílem projektu SPES je návrh a implementace vhodných lékařských a sociálních služeb pro zvýšení kvality života, snížení léčebních a cestovních nákladů pro handikepované občany a jejich rodinných příslušníků.

 

Dalším cílem projektu je podpora pacientů pomocí elektronických služeb jako např. automatické sledování a monitorování pacientů s dýchacími problémy za účelem efektivnější léčby, podpora orientace a procvičování paměti lidí trpící demencí, či podpora sociálního začlenování. Uvedené elektronické služby jsou vyvíjené ve čtyřech Evropských lokalitách, ve kterých budou realizované i  plánované pilotní testování.


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.