English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Závěrečná konference


 

Závěrečná SPES konference, 16. května, 2014 
Partneři  projektu SPES uspořádali  16 května závěrečnou konferenci ve Vídni. Hlavním cílem byla prezentace dosažených výsledků a zkušeností získaných v průběhu provádění pilotních projektů. 
Hostitelem konference byla Vídeňská radnice s aktivní podporou hlavního města Vídně. 
Spoluorganizátorem byla prof. Olga Štěpánková, která na úvod konference přivítala přítomné posluchače. Následně účastníky konference také přivítali jednotlivý partneři v šesti jazycích projektu (angličtina, italština, němčina, slovenština, čeština a francouzština). 
Pan Lubor Jusko ze Společného technického sekretariátu programu Central Europe představil program a hlavní cíle s důrazem na pozornost, kterou Evropská komise věnuje prostřednictvím svých programů řešení problému demografických změn v Evropě. 
Paní Marianne Klička, třetí prezident vídeňského zemského parlamentu, přivítala účastníky a vyjádřila zájem města Vídně participovat v projektech, které pomáhají lidem trpícími chronickými nemocemi.
Pan Gianluca D Agosta, vedoucí projektu SPES z organizace ENEA, seznámil účastníky s celkovou vizí projektu a přehledem jeho aktivit. Vyzdvihl velký počet pacientů, kteří se do projektu zapojili. Zmínil nejdůležitější výsledky a hovořil také o problémech, kterým účastnící projektu museli čelit v průběhu implementace. 
Paní A. Wanka, z katedry sociologie na univerzitě ve Vídni, zdůraznila moderní sociologické a psychologické přístupy, které pomáhají si získat důvěru starších pacientů v nové technologie. Poskytla několik záchytných bodů, které mohou pomoci pochopit chování seniorů a jejich obav k nastupujícím technologiím. 
Po přestávce na kávu partneři prezentovali aktivity a výsledky čtyř pilotních projektů. Zmínily se o velmi pozitivní zpětné vazbě od zúčastněných pacientů. Prezentace jednotlivých pilotních projektů byly završena shlednutím propagačního videa projektu.
Po přestávce na oběd pan Gianluca D Agosta poskytl komplexní pohled na výsledky a zkušenosti z ostatních iniciativ v oblasti telemedicíny. Upozornil na skutečnost, že i přes zájem četných organizací a Evropské komise nejsou stále koordinovány společné kroky a vize pro řešení demografických změn jak v rámci Evropského prostoru tak i na úrovni lokálních vlád.  
Dále paní Karin Kienzl-Plochberger a paní Christine Petioky zmínily několik možností, které by mohl pomoci při řešení specigických demografických změn
Po přestávce na kávu proběhla panelová diskuze.  Partneři projektu diskutovali s přítomnými politiky o svých zkušenostech s jednotlivými koncepty telemedicíny, jejich očekávání od tohoto typu řešení a budoucnost telemedicíny ve svých zemích. 
Na závěr paní Olga Štěpánková a pan Peter Břežany shrnuli nejdůležitější závěry konference a poděkovali účastníkům za jejich účast.

Závěrečná SPES konference, 16. května, 2014

Partneři  projektu SPES uspořádali  16 května závěrečnou konferenci ve Vídni. Hlavním cílem byla prezentace dosažených výsledků a zkušeností získaných v průběhu provádění pilotních projektů. 

Hostitelem konference byla Vídeňská radnice s aktivní podporou hlavního města Vídně. 

Spoluorganizátorem byla prof. Olga Štěpánková, která na úvod konference přivítala přítomné posluchače. Následně účastníky konference také přivítali jednotlivý partneři v šesti jazycích projektu (angličtina, italština, němčina, slovenština, čeština a francouzština). 

Pan Lubor Jusko ze Společného technického sekretariátu programu Central Europe představil program a hlavní cíle s důrazem na pozornost, kterou Evropská komise věnuje prostřednictvím svých programů řešení problému demografických změn v Evropě. 

Paní Marianne Klička, třetí prezident vídeňského zemského parlamentu, přivítala účastníky a vyjádřila zájem města Vídně participovat v projektech, které pomáhají lidem trpícími chronickými nemocemi.

Pan Gianluca D Agosta, vedoucí projektu SPES z organizace ENEA, seznámil účastníky s celkovou vizí projektu a přehledem jeho aktivit. Vyzdvihl velký počet pacientů, kteří se do projektu zapojili. Zmínil nejdůležitější výsledky a hovořil také o problémech, kterým účastnící projektu museli čelit v průběhu implementace. 

Paní A. Wanka, z katedry sociologie na univerzitě ve Vídni, zdůraznila moderní sociologické a psychologické přístupy, které pomáhají si získat důvěru starších pacientů v nové technologie. Poskytla několik záchytných bodů, které mohou pomoci pochopit chování seniorů a jejich obav k nastupujícím technologiím. 

Po přestávce na kávu partneři prezentovali aktivity a výsledky čtyř pilotních projektů. Zmínily se o velmi pozitivní zpětné vazbě od zúčastněných pacientů. Prezentace jednotlivých pilotních projektů byly završena shlednutím propagačního videa projektu.


Po přestávce na oběd pan Gianluca D Agosta poskytl komplexní pohled na výsledky a zkušenosti z ostatních iniciativ v oblasti telemedicíny. Upozornil na skutečnost, že i přes zájem četných organizací a Evropské komise nejsou stále koordinovány společné kroky a vize pro řešení demografických změn jak v rámci Evropského prostoru tak i na úrovni lokálních vlád.  

Dále paní Karin Kienzl-Plochberger a paní Christine Petioky zmínily několik možností, které by mohl pomoci při řešení specigických demografických změn

Po přestávce na kávu proběhla panelová diskuze.  Partneři projektu diskutovali s přítomnými politiky o svých zkušenostech s jednotlivými koncepty telemedicíny, jejich očekávání od tohoto typu řešení a budoucnost telemedicíny ve svých zemích. 

Na závěr paní Olga Štěpánková a pan Peter Břežany shrnuli nejdůležitější závěry konference a poděkovali účastníkům za jejich účast.

 

 

Stáhněte si závěrečný program

 

Stáhněte si prezentaci pilotního projektu ve Ferrara

 

Stáhněte si prezentaci pilotního projektu ve Vídni

 

Stáhněte si prezentaci pilotního projektu v Košicích.

 

 

 


Vienna Final Conference, May 2014

Vienna Final Conference, May 2014

 

Vienna Final Conference, May 2014


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.