English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Projekt SPES v Slovenskom rozhlase

Košice 27. júla (Rádio Regina) - Krátky príspevok prezentujúci projekt SPES z pohľadu dvoch podieľajúcich sa patnerov (Magistrát mesta Košice a Technická univerzita v Košiciach) a Ministerstva životného prostredia SR ako dozorujúceho orgánu na území Slovenskej republiky.späť...

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.