English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Oficiálny začiatok Košického pilotu

Dňa 7.5. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Magistrátu mesta Košice oficiálne odovzdanie laptopov seniorom v rámci projektu SPES. Laptopy slávnostne odovzdal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši spolu s námestníčkou primátora pani MUDr. Renátou Lenártovou prítomným dôchodcom. Týmto dňom sa oficiálne začal Košický pilot. Plné znenie tlačovej správy môžete nájsť na adrese http://www.kosice.sk/article.php?id=12499


 späť...

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.